Het Nederlands Verplaatsingspanel bestaat uit de volgende partners: 

Kantar

Kantar is een van de meest toonaangevende bedrijven wereldwijd op het gebied van data, onderzoek en advies. In Nederland voeren ze marketingonderzoek uit door middel van een representatief panel van 100.000 Nederlanders.
Binnen dit panel hebben 20.000 panelleden toestemming geven om op anonieme basis informatie over hun verplaatsingsgedrag voor onderzoeksdoeleinden te delen.

 

Mobidot

Het verplaatsingsgedrag van de panelleden wordt gemeten via een app op hun smartphone. De achterliggende technologie is ontwikkeld door Mobidot en ook ingezet voor bijvoorbeeld de fietstelweek. Slimme algoritmes en mapmatching meten aantal ritten, duur, route, afstand, snelheid, type vervoermiddel en motiefkeuze.
Gecombineerd met de achtergrondkenmerken van de panelleden ontstaat een zeer rijke longitudinaal bemeten databron die ons alles verteld over de Nederlandse mobiliteit. Op jaarbasis meten we meer dan 20 miljoen ketenverplaatsingen.

DAT.Mobility

DAT.Mobility is onderdeel van de Goudappel Groep, het grootste en oudste Nederlandse adviesbureau op het gebied van mobiliteit. DAT.Mobility ontwikkelt de dashboards en voert diepere mobiliteitsanalyses uit met de bemeten informatie uit het Nederlands Verplaatsingspanel.
Een standaardproduct is een real-time dashboard dat lokale of regionale overheden kunnen afnemen. Zodoende hebben ze voortdurend inzicht in het mobiliteitsgedrag in hun gemeente en kan het effect van mobiliteitsbeleid worden gemonitord. DAT.Mobility gebruikt het Nederlands Verplaatsingspanel daarnaast voor parameterschattingen voor hoogwaardige verkeersmodellen en detailanalyses voor klanten.