Mobiliteitsbeeld Nederland

Uniform en landsdekkend

Het Mobiliteitsbeeld Nederland is door DAT.Mobility ontwikkeld vanuit de behoefte om uniforme, landsdekkende informatie over verkeersintensiteiten op elk wegvak te genereren. DAT.Mobility ontwikkelt de verkeersmodelleringssoftware OmniTRANS waarmee zusterorganisatie Goudappel Coffeng voor een groot deel van de landelijke en regionale overheden verkeersmodellen opstelt. Combinatie van deze verkeersmodellen geeft een lappendeken aan verkeersintensiteiten in heel Nederland, echter gemodelleerd en op basis van verschillende regionale uitgangspunten. 

 

Steeds meer data-driven

Het Mobiliteitsbeeld Nederland voorziet in een generieke uit big data afgeleide basis voor al deze verkeersmodellen. Verkeersmodellen transformeren daarmee steeds meer naar data-driven systemen waarmee kwalitatief hoogwaardiger prognoses van de Nederlandse mobiliteit gemaakt kunnen worden. Daarnaast levert het Mobiliteitsbeeld Nederland zeer waardevolle informatie op voor de huidige situatie, onder meer richting operationele wegbeheerders, beleidsstrategen en outdoor advertisers. 

 

1/3 van de Nederlandse mobiliteit

Voor een belangrijk deel is het Mobiliteitsbeeld Nederland gestoeld op mobiele telefoniedata van Vodafone, verwerkt door Mezuro. Deze data meet voortdurend ruim 1/3 van de Nederlandse Mobiliteit door geanonimiseerde locatiedetails van mobiele telefoons op een grid van 1200x1200 cellen in Nederland te analyseren. Deze gegevens worden via een gevalideerde methodiek opgehoogd naar de daadwerkelijke mobiliteit. De mobiele telefoniedata wordt vervolgens verfijnd naar adresniveau door te combineren met sociaal-economische gegevens en informatie uit het Nederlands Verplaatsingspanel. Combinatie van deze bronnen leidt tot herkomstbestemmingsmatrices op zeer gedetailleerd niveau voor geheel Nederland die worden toegekend aan een wegennet.

 

Eerste prijs CVS

Op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) van 2018 ontving DAT.Mobility de eerste prijs voor beste bijdrage in ontvangst voor het paper getiteld: ‘Waar komen we vandaag en waar gaan we naartoe? Mobiele Telefoniedata geeft eindelijk antwoord’. Het paper is geschreven samen met het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) en Rijkswasterstaat West-Nederland Zuid. In het paper wordt een pilotproject in Zuid Holland beschreven waar voor de Heinenoordtunnel herkomst-bestemmingsgegevens zijn afgeleid vanuit een eerste versie van het Mobiliteitsbeeld Nederland. Het CVS is een jaarlijkse ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening.