Verplaatsingsdata is cruciaal

Stedelijke dichtheid en infrastructurele complexiteit nemen maar toe. Onze activiteitenpatronen worden ingewikkelder. En daarmee ook de verplaatsingsketens. Hoe en waarheen reizen we, en hoe verandert dat? Welke locaties bezoeken we en hoe lang blijven we daar? Welke routes gebruiken we? Hoe combineren we fiets, auto en openbaar vervoer om ergens te komen? Hoe beïnvloeden onvoorziene omstandigheden en overheidsbeleid ons verplaatsingsgedrag? De antwoorden op deze vragen zijn voor alle organisaties, die actief zijn in marketing en mobiliteit, relevant. Betrouwbare informatie over de veranderende mobiliteit is cruciaal om optimaal te plannen, beleid te maken, onze ruimte in te richten en de juiste locaties voor voorzieningen te vinden.

DAT.Mobility, Kantar en Mobidot lanceren op eigen initiatief het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) en creëren hiermee samen een unieke, grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. Er zijn veel verschillende bronnen beschikbaar die informatie bieden over Nederlandse mobiliteit, maar er is niet één bron van voldoende omvang die op continue basis details geeft over verplaatsingen van personen en de motieven daarachter. Dit terwijl het voor diverse private en publieke organisaties essentieel is om nauwkeurige informatie te hebben over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking om beleid te maken, gerichte acties op te nemen en financiële risico’s te vermijden, denk o.a. aan grote infrastructurele projecten.

Bundeling van krachten
De drie partijen creëren op deze manier een unieke, grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. Om een landelijk representatief panel op te bouwen met 20.000 panelleden, is de app van Kantar uitgerust met de gps-technologie van Mobidot. Met toestemming van de panelleden, wordt bijgehouden wanneer, hoe en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op die voor bedrijven en landelijke en regionale overheden interessant zijn. In lijn met de AVG worden data en gegevens die individuen kunnen identificeren met zorg beschermd en afgeschermd.

Bewezen samenwerking
De drie partijen werkten eerder in 2017 samen voor een soortgelijk project in de regio Nijmegen. Deze succesvolle samenwerking vormde het startsein voor het ontwikkelen van een grootschalig panel. Niet alleen zijn respondenten in hoge mate bereid om mee te doen, ook blijken de multimodale data extreem nauwkeurig en geven de analyses de opdrachtgever het vertrouwen in deze nieuwe aanpak. Vanaf oktober 2018 is de uitrol van het Nederlands Verplaatsingspanel getest op kleine schaal. Het panel is vanaf april 2019 in de lucht.

Scala aan mogelijkheden met verplaatsingsdata
Data over verplaatsingen zijn relevant voor overheden en marktpartijen. Enkele voorbeelden:

 • Stedelijke overheden kunnen met deze data
  • Bereikbaarheid in en om de stad toetsen
  • Herkomsten en bestemmingen in kaart brengen, bijvoorbeeld voor citymarketing
  • Smart City initiatieven onderbouwen, zoals op het gebied van duurzaam vervoer.
 • Wegbeheerders kunnen met deze data spitsmijdende maatregelen monitoren. Het NVP laat op dagbasis zien wat reizigers doen: later vertrek, thuisblijven, andere routes kiezen of het OV gebruiken? De koppeling van de achtergrondkenmerken kan vervolgens inzichtelijk maken wat de motieven zijn om het reisgedrag juist wel of niet aan te passen en bij wie welke stimuli het meeste effect hebben.
 • Ook voor vervoerders bieden deze data nieuwe mogelijkheden:
  • Voor specifieke corridors kan efficiënt in kaart worden gebracht waar potentiele klanten zich bevinden, wie ze zijn en hoe ze reizen.
  • Veelgebruikt voor- en natransport kan worden onderzocht en worden gekoppeld aan de beleving, waardering en behoeftes van reizigers tijdens de verschillende onderdelen in de reisketen.
 • Adverteerders kunnen, vanwege de omvang van het panel, een zeer betrouwbaar beeld krijgen van het bereik van buitenreclame.
Lees verder

Uit onderzoek door het Nederlands Verplaatsingspanel blijkt dat een groot deel van de Nederlanders vandaag heeft geanticipeerd op de landelijke staking die een groot deel van het openbaar vervoer platlegde. Relatief veel mensen bleven thuis. 


Ten opzichte van een reguliere dinsdagochtend zijn er 9% minder verplaatsingen gemaakt. In de Randstad was dit zelfs 22%. Behalve thuiswerken/thuisblijven zochten mensen alternatieven door met de auto te gaan. Het aantal autoverplaatsingen nam landelijk met 9% toe. De fiets was vandaag geen goed alternatief: het aantal fiets- en voetgangersverplaatsingen was door het slechte weer fors lager (-17% ). De gemiddelde reistijd van de mensen die wel op pad gingen met de auto was door toenemende vertraging wel 5% hoger dan normaal. De OV-staking had daarmee ook behoorlijke gevolgen voor niet OV-reizigers. 


Deze cijfers zijn afkomstig uit het Nederlands Verplaatsingspanel. Joost de Bruijn van het mobiliteitsdata- en IT-bedrijf DAT.Mobility: “Wij kunnen deze gegevens afleiden uit ons panel. Het panel meet permanent het verplaatsingsgedrag van 7.500 Nederlanders. Iedereen die meer wil weten over de dagelijkse mobiliteit kan gebruik maken van de informatie uit deze nieuwe bron.” 

Het Nederlands Verplaatsingspanel is een initiatief van DAT.Mobility, Kantar en Mobidot. 

Lees verder

Het Nederlands Verplaatsingspanel biedt oplossingen

Kantar, Mobidot en DAT.Mobility hebben hun krachten gebundeld om de beste databron voor mobiliteit in Nederland te creëren: het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Met het panel creëren we een unieke, grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. Het landelijk representatieve panel van 20.000 Nederlanders meet op continue basis met gps-technologie wanneer, hoe en met welk vervoermiddel mensen zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG worden data en gegevens die individuen kunnen identificeren met zorg beschermd en afgeschermd.

Slimme data voor beleidsmakers

• Het monitoren van verplaatsingen is relevant voor beleidsmakers die inzicht willen in het huidig gebruik van de openbare ruimte en het mobiliteitsgedrag in hun gemeente of regio. Het levert een dagelijkse ‘foto’ van de mobiliteit, waarmee trendanalyses, effectmetingen en doelgroepanalyses gedaan kunnen worden.

• Onderzoekers kunnen met het Nederlands Verplaatsingspanel parameters schatten voor gedragsmodellen, die op hun beurt weer gebruikt kunnen worden in verkeersmodellering.

• Ook voor wegbeheerders en vervoerders is het panel relevant. Het NVP laat immers op dagbasis zien wat doelgroepen doen: vertrekt men later, blijft men thuis, kiest men andere routes of stapt men in het OV? De koppeling van de achtergrondkenmerken maakt vervolgens inzichtelijk wat de motieven zijn om het reisgedrag wel of juist niet aan te passen en bij wie welke stimuli het meeste effect hebben. Veelgebruikt voor- en natransport kan worden onderzocht en worden gekoppeld aan de beleving, waardering en behoeftes van reizigers tijdens de verschillende onderdelen in de reisketen.

: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjEzMDZiZmEtMjQ1NS00ZWZhLTljMmEtYjMwMDVhMWZhNjk1IiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9