OV-staking: landelijk 9% minder verplaatsingen, in Randstad 22%

Uit onderzoek door het Nederlands Verplaatsingspanel blijkt dat een groot deel van de Nederlanders vandaag heeft geanticipeerd op de landelijke staking die een groot deel van het openbaar vervoer platlegde. Relatief veel mensen bleven thuis.

Ten opzichte van een reguliere dinsdagochtend zijn er 9% minder verplaatsingen gemaakt. In de Randstad was dit zelfs 22%. Behalve thuiswerken/thuisblijven zochten mensen alternatieven door met de auto te gaan. Het aantal autoverplaatsingen nam landelijk met 9% toe. De fiets was vandaag geen goed alternatief: het aantal fiets- en voetgangersverplaatsingen was door het slechte weer fors lager (-17% ). De gemiddelde reistijd van de mensen die wel op pad gingen met de auto was door toenemende vertraging wel 5% hoger dan normaal. De OV-staking had daarmee ook behoorlijke gevolgen voor niet OV-reizigers.

 


Deze cijfers zijn afkomstig uit het Nederlands Verplaatsingspanel. Joost de Bruijn van het mobiliteitsdata- en IT-bedrijf DAT.Mobility: “Wij kunnen deze gegevens afleiden uit ons panel. Het panel meet permanent het verplaatsingsgedrag van 7.500 Nederlanders. Iedereen die meer wil weten over de dagelijkse mobiliteit kan gebruik maken van de informatie uit deze nieuwe bron.” 

Het Nederlands Verplaatsingspanel is een initiatief van DAT.Mobility, Kantar en Mobidot.