Verkeersmodellering in het beleidsproces

Goed mobiliteitsbeleid vraagt om een kwantitatieve onderbouwing en interactie met veel stakeholders. Mobiliteit en bereikbaarheid gaan immers iedereen aan. Overheden gebruiken hiervoor verkeersmodellen om beleidsvisies cijfermatig te ondersteunen en verschillende richtingen af te wegen.

Maar dit proces is niet altijd eenvoudig. Verkeersmodellen zijn complex en alleen toegankelijk via gespecialiseerde software. Meer dan eens is er een kloof merkbaar tussen de ruimtelijk strategen en de specialistische verkeerskundigen. Dit resulteert erin dat modellen lang niet altijd optimaal in het beleidsproces worden ingezet. De nieuwe webtool OmniTRANS next analytics biedt hier nu een oplossing voor. 

Eerste grootschalige toepassing van OmniTRANS next in Noord Brabant

 

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility hebben medio januari OmniTRANS next gelanceerd. Het nieuwe online platform geeft gebruikers altijd en overal eenvoudig toegang tot relevante mobiliteitsdata. De tool stelt beleidsmakers in staat om hun mobiliteitsbeleid verder te verbeteren en een aantrekkelijke en bereikbare leefomgeving te realiseren.

 

Van 19 februari tot en met 1 maart is door vertegenwoordigers van 62 gemeenten in Noord-Brabant samen met de provincie OmniTRANS next kritisch toegepast. In deze periode zijn de modelresultaten vanuit de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) online gepresenteerd en voorzien van opmerkingen om tot een finale afronding van het BBMA te komen.

OmniTRANS next zorgt een hoger draagvlak en verbeterde inzet in beleidsprocessen.

 

“OmniTRANS next werkt efficiënt”

Martijn Heynickx, projectleider BBMA van de provincie Noord-Brabant is nauw betrokken geweest bij deze toepassing van OmniTRANS next. Heynickx: “Het is een heel mooi system. Het is overzichtelijk, duidelijk en helder. De performance lijkt heel goed te zijn. Het is buitengewoon snel. De werkomgeving en de verschillende weergavemogelijkheden van OmniTRANS next werken vanzelfsprekend en efficiënt.” 

 

Binnen de provincie weet men dat er vanuit projecten vaak behoefte is om informatie inzichtelijk te kunnen maken en te kunnen delen. Dan gaat het niet alleen over cijfers uit verkeersmodellen maar bijvoorbeeld ook over waar kwetsbare natuurgebieden liggen. “In plaats van plots naar elkaar opsturen is deze manier van informatie uitwisselen heel handig voor stakeholders. Ik denk dat OmniTRANS next daar, om te beginnen, heel interessant voor is”, aldus Martijn Heynickx.

 

“Makkelijk inzoomen en gedetailleerd naar bepaald gebied kijken”

Frank van den Bosch van de gemeente Helmond onderschrijft dit grote voordeel van OmniTRANS next. In zijn werk kan Frank met OmniTRANS next verkeersintensiteiten en toekomstplannen nu sneller inzichtelijk maken en delen. “In het verleden maakte je vaker een plot en dan was op detailniveau niet alles goed te zien. Nu kan je makkelijk naar de modelresultaten kijken, inzoomen en gedetailleerd naar een bepaald gebied kijken, je hebt direct alles bij de hand”, aldus Frank. OmniTRANS next werkt op laptop, tablet en smartphone en zorgt daarmee dat verkeersmodellen en andere vormen van mobiliteitsdata op elk gewenst moment binnen handbereik zijn.

 

Actuele intensiteiten
OmniTRANS next speelt in op de behoefte aan sneller en beter inzicht bij beleidsmakers.

Op dit moment betreft het resultaten uit bestaande verkeersmodellen. Maar later dit jaar

komen via OmniTRANS next voor alle wegen in Nederland actuele verkeersintensiteiten beschikbaar gebaseerd op mobiele telefoniedata.

 

Ook overal eenvoudig toegang tot relevante mobiliteitsdata? Neem contact met ons op.

 

Lees verder

Altijd en overal toegang

Altijd en overal toegang tot relevante mobiliteitsdata is de kern van OmniTRANS next analytics. Deze nieuwe (webbased) tool speelt in op de grote behoefte aan sneller en beter inzicht bij beleidsmakers - op ieder moment. Met OmniTRANS next worden ingewikkelde verkeersmodellen visueel aantrekkelijk gedeeld met derden en zijn alle belangrijke modelanalyses achter één inlog voor de gehele ambtelijke organisatie beschikbaar. Verkeersmodellen en andere vormen van mobiliteitsdata komen via laptop, tablet en smartphone onder handbereik. Snel even bij de wethouder aan tafel het effect van de ene variant van vorig jaar bekijken? Dat kan nu.

Voor beleidsmedewerkers

OmniTRANS next is relevant voor alle beleidsmedewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij verkeersmodellering. Basisvarianten van verkeersmodellen zijn met deze tool altijd en overal te raadplegen. Even snel de verkeersprognose op een bepaalde weg checken zonder de specialist verkeersmodellen in uw organisatie of bij uw consultant te moeten benaderen. Berekende verkeerseffecten van diverse studies en scenario’s zijn in OmniTRANS next altijd bij de hand. Zoeken naar dat ene plotje is nu verleden tijd. Ook de actualisatie van verkeersmodellen wordt makkelijker dan ooit. Via OmniTRANS next communiceren stakeholders gezamenlijk via het platform met elkaar en met de ontwikkelaar van het verkeersmodel. Dit versterkt draagvlak en versnelt actualisatieprocessen.

Technische achtergrondinformatie

De core achter OmniTRANS next is het verkeersmodelplatform OmniTRANS. De kracht van OmniTRANS is dat het juist met een veelheid aan vragen, en hun onderlinge samenhang, goed omgaat. Effecten op de mobiliteit worden duidelijk gekwantificeerd, gepresenteerd en gevisualiseerd. OmniTRANS is ontwikkeld samen met de mobiliteitsexperts van Goudappel Coffeng, dus voortkomend vanuit de vragen van ministeries, lokale overheden, wegbeheerders, wegenbouwers, beleidsmedewerkers en consultants.
Al 30 jaar lang is OmniTRANS hèt verkeersmodelleringsplatform van Nederland en de ontwikkelingen gaan door.

OmniTRANS next in de praktijk: eerste ervaringen bij de BrabantBrede Modelaanpak (BBMA)

OmniTRANS next is gebruikt om de verkeersmodellen van de BrabantBrede ModelAanpak op laagdrempelige en aantrekkelijke wijze aan de betrokken partijen te presenteren en om opmerkingen te verzamelen, alvorens tot een finale afronding te komen. In de periode van 19 februari tot en met 1 maart konden alle gemeenten online door de verkeersmodelresultaten navigeren en eenvoudig opmerkingen en verbeterpunten doorgeven aan de modelontwikkelaars. Een korte video-impressie over hun eerste ervaringen.